ADVOCATE

DIENSTEN EN VAKGEBIEDEN

TARIEFPRINCIPES

KANTOOR

CONTACT

GPDR

ALGEMENE VOORWAARDEN

Mechelsesteenweg 17 2500 Lier
T . 03 480 87 00 F. 03 480 65 00
M. kantoor@hildewuyts.be

Ondernemingsnummer:
BE0812 650 261

advocaat - bemiddelaar in familiezaken

GPDR

Benevens het strikte beroepsgeheim waaraan wij onderworpen zijn en naleving van de Privacywet van 8 december 1992, zijn wij ook AVG conform.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwezenlijken van de opdrachten die u ons toevertrouwt.

Om de integriteit van deze gegevens te garanderen tegen diefstal, hacking, vernietiging of falsificatie enz. zijn IT-beveiligingen geïmplementeerd in onze systemen.

Uw gegevens zijn enkel toegankelijk door personen die gemachtigd zijn om ze te verwerken binnen ons kantoor en enkel in het kader van de door u aan ons toevertrouwde opdrachten.

   
Webdesign by Compuver